VÄLKOMMEN! WELCOME!

Ill. Katarina Lilieqvist

HOW SAFE IS AFGHANISTAN? Conference in Stockholm, Sweden Oct 4, 2018

SKRIV PÅ UPPROPET mot utvisningarna av ungdomar med afghansk bakgrund!

SKÄNK ETT BIDRAG till medellösa afghanska ungdomar!

Stöttepelaren - för stöd till ensamkommande barn och ungdomar  En insamlingsförening

Uppropet 11 000 underskrifter

Hemsidan  Här finns mycket material

Facebook-gruppen  21 500 medlemmar

Pressmeddelanden MyNewsdesk

Flyktingarnas dag 2017 Manifestation på Medborgarplatsen 25 november

För en mänsklig flyktingpolitik 2020! Digital demonstration med över 70 deltagande organisationer

OM HEMSIDAN - ABOUT THE WEBSITE

Detta min statiska hemsida där du kan få dig en uppfattning om vem jag är. Vill du veta mer om vad jag tycker och hur jag tänker rekommenderar jag min blogg.

This is my static website where you can get an understanding of who I am. If you want to know what I think, I recommend my blog. The texts about Bhopal are in English.

Om mig - About me

Folkmusik

The Bhopal Saga


SOCIALA MEDIA - SOCIAL MEDIA

Facebook
Svensktalande: Ingrid Eckerman
(English speaking: Ingrid C Eckerman - not active)

Twitter
@ingrideckerman

Linkedin
Ingrid Eckerman

Skype
ingrid.eckerman

Researchgate
Ingrid Eckerman


LÄNKAR - LINKS

Ingrid Eckerman tycker till  Min privata blogg - My private blog

Tidskriften AllmänMedicin, SFAM - the journal of Swedish Association of General Practice

Kollegialt nätverk- läkare stödjer läkare

Kollektivhuset Sockenstugan My co-house

Saltsjöbygdens Spelmansgille Folkmusic band

Stockholms Spelmanslag Folkmusic group

  


Updated 8 July, 2020